Status efter tre år som formand for Dansk Forfatterforening

Jeg var i perioden 2014 til 2017 formand for Dansk Forfatterforening. Blandt mine mærkesager som formand var målet om øge forfatternes andel af den samlede omsætning i bogbranchen og sikre forfatterne de bedst mulige arbejdsvilkår. Udover forfatternes uvurderlige bidrag til dansk kultur og sprogudvikling, udgør de fundamentet for bogbranchen. Uden forfatterne, ingen litteratur og dermed ingen forlag, bogstreamingtjenester, boghandlere og trykkerier.

Jeg var også optaget af at sætte litteraturen og forfatternes vilkår på såvel den politiske som den folkelige dagsorden. Det skete via kronikker, kommentarer og debatindlæg i medierne, gennem kontinuerlige møder med partiernes kulturordførere og embedsværket, og ved at tage initiativ til en årligt tilbagevendende konference på Christiansborg under overskriften ”Litteraturens rolle i samfundet”. Jeg tog endvidere initiativ til og var hovedkraft bag etableringen af en prisfest for litteraturen kaldet ”Blixenprisen”, som siden 2015 er blevet afholdt årligt i slutningen af maj. Jeg stod også i spidsen for initiativet ”Litteratour”, hvor der tre somre i træk blev sat hjul under Dansk Forfatterforening – en bil kørte rundt i sommerlandet og arrangerede i samarbejde med bl.a. lokale biblioteker oplæsninger for lokale medlemmer af foreningen i alle egne af Danmark. Jeg arbejdede ligeledes for en styrkelse af Dansk Forfatterforenings lokalafdelinger i landets største byer. Jeg påtog mig endvidere at kuratere litteraturprogrammet på Kulturmødet Mors i 2015 og 2016. I min formandstid deltog jeg ofte i litteraturrelaterede arrangementer og debatter rundtomkring i landet og i aviser, radio og tv.

Endnu en mærkesag var målet om at bringe mere dansk litteratur ud i verden. Begrundelsen var, at der udgives mange bøger af danske forfattere, som har den nødvendige kvalitet til at gøre sig internationalt, men aldrig når ud over landets grænser. Samtidig vil øget litteratureksport forbedre forfatternes muligheder for at leve af forfatterskabet. De internationale aktiviteter førte bl.a. til udgivelsen af novelleantologien ”Frihed og skæbne” med danske og russiske noveller trykt på begge sprog. Udgivelsen fandt sted i et samarbejde mellem Dansk Forfatterforening og Skt. Petersborg Forfatterforening og indebar besøg af russiske forfattere i Danmark og danske forfattere i Rusland. De russiske aktiviteter har endvidere resulteret i, at ca. tredive danske forfattere er blevet publiceret i førende russiske litteraturtidsskrifter samt at Ruslands største forlag Eksmo i 2017 påbegyndte udgivelsen af en serie med nyere danske litteratur. Et andet internationalt projekt, som jeg har taget initiativ til, har under overskriften TexteTekst til formål at fremme dansk litteratur i henholdsvis Tyskland og Frankrig, men også tysk og fransk litteratur i Danmark. Et tredje projekt har som målsætning at øge litteraturudvekslingen mellem de nordiske lande, et fjerde har styrket relationerne på litteraturområdet mellem Kina og Danmark og et femte har knyttet bånd mellem Dansk Forfatterforening og Armeniens Forfatterforening samt forfattere i de to lande.

Efter tre år som formand valgte jeg ikke at genopstille til posten ved foreningens generalforsamling i 2017. Jeg trådte tilbage i juni samme år, for herefter atter at hellige mig forfatterskabet, der tæller både romaner og fagbøger.